Over het Uruk Project

Het Uruk Project is een gemotiveerde gemeenschap van mensen die de interesse in een vrije cultuur en een vrije samenleving delen. Wij helpen elkaar en delen de intentie om vrije softwareprojecten te maken en te ondersteunen. Het Uruk project voorziet zijn leden van een lijst met doelen om vrije software en een vrije cultuur te promoten en te versterken.
De naam Uruk is gekozen ter ere van de stad Uruk (Warka) in Irak (Meer Informatie)
Om de correcte uitspraak van het woord "uruk" aan te geven, hebben we een audiofragment gemaakt:Het logo van het Uruk project is een symbool van de Sumerische Palmboom met negen varenbladeren, omringd door de rivieren Tigris en Euphrates.

De doelen van ons project zijn:

Projecten

De onderstaande lijst bevat de subprojecten van ons team.

Uruk GNU/Linux Uruk GNU/Linux is een vrij besturingssysteem gebaseerd op Trisquel voor thuisgebruikers, kleine bedrijven en onderwijsinstellingen.
Uruk Cleaner Uruk Cleaner is een programma dat u kunt gebruiken om cache- en logbestanden van uw systeem te verwijderen.
UPMS UPMS(Uruk Package Managers Simulator). Dit programma begrijpt de commando's van verscheidene pakketbeheerprogramma's. Dit betekent dat u software kunt installeren, deïnstalleren, updaten en verwijderen met commando's van een pakketbeheerprogramma naar keuze.
Uruk Ocr Server Een simpele, kleine en krachtige OCR webserver om afbeeldingen naar tekst te converteren.
IRC log recorder De IRC log recorder is een IRC-bot die alle gesprekken in een IRC-kanaal opslaat. De IRC log recorder is uitgerust met een webserver, zodat gebruikers toegang hebben tot hun logbestanden via een webbrowser en/of telnet.
Masalla Icoonthema Een icoonthema voor *NIX besturingssystemen geïnspireerd door de moderne, platte designtrend.
Uruk Cloud IDE Het Uruk Cloud IDE Project is een vrije cross-platform IDE die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, op vrije cloudsoftware draait. Deze software is aanbevolen voor instituties, software-ontwikkelingsbedrijven en ontwikkelaars. Dit project zit nog in de testfase.
Uruk Project website De broncode van de website van het Uruk project en de Uruk GNU/Linux website is gebaseerd op de broncode van de Peers website.
Rose Crypt Promoot en faciliteert de versleuteling van bestanden door middel van AES.
Tabannusi Tabannusi is een ononderbroken compileersysteem, het checkt de git repository, zodat als u een commit maakt, Tabannusi de code in de repository zal compileren en u een e-mail zal sturen met de logbestanden van de compilatie.
quickpass quickpass is een programma, dat door alleen maar veelvoorkomende Unixprogramma's te gebruiken, wachtwoorden kan beheren en willekeurige wachtwoorden kan genereren.
Clara Serverbackup- en Notificatiebot.
UCC UCC (Uruk Control Center), het Uruk GNU/Linux Systeemcontrolecentrum, is een simpel controlecentrum voor GNU/linux systemen. (Voorlopig alleen beschikbaar voor de bureaubladomgeving XFCE4,MATE DE)
Delta Systeem voor het delen van bestanden via het netwerk.
Uruk Wiki Het officiële wiki-script van het Uruk project.
Contact

U kunt via de onderstaande manieren contact met ons opnemen.